За Аюрведа и този сайт

Повечето рецепти тук, както и допълнителната информация са от курса на Юрий Ковачев (благодарности за хубавите уроци!). 

В превод от санскрит Аюрведа означава наука за живота. Аюрведа представлява комплексен набор от принципи за здравето и здравословния начин на живот, за лечение, диагностика, терапия, хигиена, за търсенето на баланс, както вътре в тялото и ума, така и извън него.

Краткото описание на принципите тук дава само бегла представа за сложните взаимовръзки в Аюрведа и ги разглежда само от кулинарна гледна точка.

Аюрведа се базира на няколко основни принципа, в чиято основа стоят петте елемента - Етер, Въздух, Огън, Вода, Земя.

Изхождайки от тях, Аюрведа разглежда всеки човек (както и всичко в заобикалящата го среда) като комбинация от три основни "доши", като проява на комбинация от качества (гуни), като енергии, като енергиен строеж ("коши") и т.н.

От кулинарна гледна точка, петте елемента дефинират и шестте вкуса, които поради връзката си с елементите оказват влияние на дошите.
За Аюрведа всяка храна има вкус, ефект, послевкус, основна гуна (качество), допълнителни качества, енергия и влияе цялостно на човека - не само на тялото, но и на ума, характера и енергийния баланс на всички нива.

Трите основни доши са Вата, Пита и Кафа.
Шестте вкуса включват: сладко, горчиво, солено, люто, стипчиво и кисело.
Ефектът на храната може да е загряващ или охлаждащ.
Послевкусовете биват сладък, кисел и лют.
Основните гуни са Саттва, Раджас и Тамас.
Допълнителните качества (второстепенни гуни) са 20 и включват характеристики като: сухо, загряващо, тежко, лесно (респективно трудно) смилаемо, слузообразуващо и т.н.
Енергията бива прана, теджас и оджас.
Кошите (метафизичната структура на живите същества според Аюрведа) включват аннамайа, пранамайа, маномайа, вигянамайа (или виджнанамайа), анандамайа. Тук можем да добавим и ахамкара - концепцията за Его-то и Аз-а.

Горният списък е далеч от цялостната концепция на Аюрведа, но дава добра представа за това, как всичко в Аюрведа е свързано и как дори само храненето и приготвянето на храна, как продуктите и съчетаването им оказват влияние на здравето, поведението, ума, характера (и т.н.) на хората.

Още веднъж - сърдечно БЛАГОДАРЯ на Юрий за уроците и отворената врата към това познание!